HDNG publicatie

28-11-2003

Nederland in verandering. Maatschappelijke ontwikkelingen in kaart gebracht, 1800-2000


Op vrijdag 21 november 2003 werd de publicatie Nederland in verandering. Maatschappelijke ontwikkelingen in kaart gebracht, 1800-2000 gepresenteerd. Dit gebeurde tijdens het jubileumcongres van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG). Na de korte presentatie ervan werd het boek door dr. Theo Engelen, de voorzitter van de stichting Historische Databank Nederlandse Gemeenten (HDNG), aangeboden aan prof.dr. Joost Terwindt, de voorzitter van het KNAG.
 
<Image:hdng>
Erik Beekink, Onno Boonstra, Theo Engelen & Hans Knippenberg (red.), Nederland in verandering. Maatschappelijke ontwikkelingen in kaart gebracht, 1800-2000 (Aksant, Amsterdam, 2003), ISBN: 90-5260-122-4, 185 blz. met cd-rom, € 20,-.Last modified: 08-09-2006 16:39