To Volkstellingen homepage   Login (ssl)   cbs logo To DANS site
Volkstellingen 1795-1971 > Onderzoeksdoel > Collaboratory > Onderzoekers >  Powered by 

Frans van Poppel

Show printer-friendly view Print View          
Voorstel voor bijdrage: Sociale ongelijkheid in Nederland 1850-1930: een evaluatie op basis van verschillen in sterfte naar sociale klasse
Thema: sociaal-economisch

Instituut: Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut te Den Haag
Telefoonnummer: 070-3565241
E-mail adres: poppel@nidi.nl
URL: Dr. F.W.A. van Poppel

Specialisatie: historische demografie, gezinsvorming, sterfte
Onderzoek: zie Nederlandse Onderzoek Databank

Recente publicaties:

  • Esveldt, I. & F. van Poppel (2005), Partnerkeuze van Turken en Marokkanen in Nederland. In: J. Kok & M.H.D. van Leeuwen (eds.), Genegenheid en gelegenheid; twee eeuwen partnerkeuze en huwelijk. Amsterdam: Aksant, p. 103-133
  • Poppel, F. van, I. Deerenberg, J. Wolleswinkel-Van den Bosch & P. Ekamper (2005), Hoe lang leefden wij? Historische veranderingen in de levensduur en het doodsoorzakenpatroon. Bevolkingstrends, statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland 53 (3): 18-25
  • Poppel, F. van & P. Ekamper (2005), De Goudse horizon verruimd; veranderingen in de herkomst van Goudse bruiden en bruidegoms. In:J. Kok & M.H.D. van Leeuwen (eds.), Genegenheid en gelegenheid; twee eeuwen partnerkeuze en huwelijk. Amsterdam: Aksant, p. 181-211
  • Poppel, F. van, M. Jonker & K. Mandemakers (2005), Differential infant and child mortality in three Dutch regions, 1812-1909. Economic History Review 58 (2): 272-309
  • Poppel, F. van & A.C. Liefbroer (2005), Living conditions during childhood and survival in later life - study design and first results. Historical Social Research 30 (3): 265-285


Last modified: 18-05-2006 16:09