Jacques van Gerwen

Voorstel voor bijdrage (samen met Ferry de Goey): Ondernemers en ondernemingen in Nederland 1800-2000
Thema: sociaal-economisch

Instituut: IISG (Internationaal Instituut van Sociale Geschiedenis), Amsterdam
E-mail adres: JGE@iisg.nl
URL: Dr. Jacques van Gerwen

Specialisatie: economische geschiedenis in Nederland (1800-2000), bedrijfsgeschiedenis, techniekgeschiedenis, en biografieen van het Nederlandse bedrijfsleven
Onderzoek: lid van onderzoeksgroep Bedrijfsleven in Nederland in de twintigste eeuw (BINT)

Recente publicaties (artikelen):

  • [with Ferry de Goey and Hugo van Driel] De Managerial Revolution in de VS en Nederland in de twintigste eeuw, in: Tijdschrift voor Economische en Sociale Geschiedenis 2 (2005) nr 1 30-59
  • Troelstra: socialist en ondernemer, in: Onvoltooid Verleden. Kwartaalblad voor de geschiedenis van sociale bewegingen nr 19, maart 2004 33-45
  • [with Co Seegers] 'De industrialisatie van Nederland en het industriĆ«le grootbedrijf: beeld en werkelijkheid', in: NEHA-Jaarboek voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis 66 (2003) 138-171
  • 'Who's to blame and who's to claim?', in: De Beursbengel. Vakblad voor de verzekeringsbedrijfstak 711 (April 2002) 28-34


Last modified: 18-05-2006 11:58