To Volkstellingen homepage   Login (ssl)   cbs logo To DANS site
Volkstellingen 1795-1971 > Onderzoeksdoel > Collaboratory > Onderzoekers >  Powered by 

Peter Doorn

Show printer-friendly view Print View          
Voorstel voor bijdrage (in samenwerking met Michelle van den Berk): Volkstelling 1960. Gatenkaas is lekkerder
Thema: methoden & technieken

Instituut: Data Archiving & Networked Services, (DANS)
Afdeling: Directeur DANS
Telefoonnummer: 06 - 53753225
E-mail adres: peter.doorn@dans.knaw.nl
URL: Dr. P. Doorn

Specialisatie: Dutch population history and historical censuses
Onderzoek: HGIN: towards a Historical Geographical Information System for the Netherlands (2003 – heden); Life Courses in Context: a collaboratory for the study of 19th and 20th (2002 – heden)

Recente publicaties:

 • A Spatial Turn in History: Using the Combined Space/Time Component, GIM International 19:4 (April 2005), p. 40-43.
 • “GIS in de Geesteswetenschappen: mode of ruimtelijke revolutie?”, paper for the conference Het landschap van GIS; Geografische informatie op het snijvlak van erfgoed, wetenschap en ruimtelijke ordening, Amsterdam 13 April 2005
 • “Towards a European GIS for the Humanities”, paper for the European Historical GIS Workshop, Queen’s University Belfast, February 17-19, 2005
 • “Het fundament van de toekomst ligt in het verleden”, paper presented at Landelijke Contactdag Document Management, Zoetermeer, 28 February 2005
 • “Zachte cijfers en harde teksten: Enkele misvattingen over kwantitatieve methoden bij historisch onderzoek”, lecture for Atelier kwantitatieve methoden en cultuurhistorisch onderzoek, Huizinga Instituut, Amsterdam, 18 March 2005
 • (with R. van Horik, H. Koppelaar en K. van der Meer) ‘Permanent pixels: building blocks for the longevity of digital surrogates of historical photographs’, paper presented at the IS&T Archiving Conference, San Antonio, Texas, April 20-23, 2004, 8 p.
 • (with O. Boonstra & L. Breure) Past, present and future of historical information science (Amsterdam: Edita, 2004). Also published in Historical Social Research / Historische Sozialforschung, Vol. 29 (2004), No. 2, 130 p.
 • (with I. Garskova and H. Tjalsma, eds.) Archives in Cyberspace: electronic records in East and West (Moscow: Moscow University Press, 2004), 255 p.
 • “Past, Present and Future of Historical Information Science”, paper presented at the European Social Science History Conference, Berlin, 24 - 27 March 2004
 • “The Past and The Present”, paper presented at the workshop “Historical Information Sciences”, Humanities Advanced Technology and Information Institute, University of Glasgow, June 25, 2004
 • “Cultureel erfgoed, volkscultuur en historische informatiekunde”, paper presented at studienamiddag Volkscultuur in bits en bytes, Gent, 17 december 2004.
 • “Naar een Nationaal Data Archief”, paper presented at the Studiedag “Een toekomst voor het onderzoeksarchief. Het behoud van wetenschappelijke archieven, databestanden en collecties bij de universiteiten”, Amsterdam, 29 November 2004
 • “Over 40 years of experience in archiving digital research data: perspective from the humanities and social sciences”, paper presented at the IST Event, The Hague, 15-17 November 2004
 • “Digitalisering van de oude tellingen 1795-1956”, paper presented at Symposium Digitalisering Volkstellingen 1795-1971”, CBS, Voorburg, 12 november 2004Last modified: 18-05-2006 11:53