To Volkstellingen homepage   Login (ssl)   cbs logo To DANS site
Volkstellingen 1795-1971 > Bladeren > Tabellen >  Powered by 

Tabellen in jaar 1830

Show printer-friendly view Print View          
VolkstellingTerug naar 1830
Omschrijving Deel Inhoud Data Image
Inleidende tekstJB1831Xpdfimage
Staat van bevolking der Noordelijke provincien van Nederland op den 1 januarij 1830, ingevolge de jongste algemeene volkstellingJB1831S1excelimage
Godsdienstige gezindheden per provincieJB1831T1excelimage
Jaarliksche tabellen der in elke provincie voorgevallen geboorten, sterfgevallen en huwelijken, gedurende den jare 1829JB1831T2excelimage
Staat der gedurende 1829 plaats gehad hebbende geboorten, huwelijken en sterfgevallen in de Noordelijke provincien van NederlandJB1831S2excelimage
Staat der maandelijksche geboorten en sterfgevallen in 1829JB1831S3excelimage
Maandelijkse geboorten en sterfgevallen over 1829JB1831T3excelimage
Opgave der sterfte op onderscheidenen ouderdom binnen de stad Amsterdam, over 1829JB1831T4excelimage
Wet van sterfte voor Amsterdam. Mannelijk geslacht. Vrouwelijk geslachtJB1831T5excelimage


Last modified: unknown